Privacybeleid

Basis

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 4 Nr. 7 DSGVO is

 

Tchamba Telecom
Aachener Straße 150A
B – 4700 Eupen
+32 (0) 87 49 00 36

 

Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij in hun geheel, hetzij voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke persoon.

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de websitebeheerder.

De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring kunnen leiden, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4 GDPR.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.

Toegangsgegevens

Wij, de website-exploitant of pagina-aanbieder, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons legitiem belang (zie Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze op als “server log files” op de website server. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

  • Bezochte website
  • Tijd op het tijdstip van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 180 dagen bewaard en daarna gewist. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bv. om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Indien gegevens om bewijskrachtige redenen moeten worden bewaard, mogen zij niet worden gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en verstrekt uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren en die tot u kan worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om onze onlinediensten te verbeteren, slaan wij echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het bestand dat u hebt opgevraagd of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren, is het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon.

  1. Welke? – Wij verwerken persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, woonplaats, postcode en inhoudelijke gegevens uit het contactformulier.
  2. Hoe? – Wij verwerken persoonsgegevens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
  3. Waarom? – De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze contractueel overeengekomen diensten te vervullen en ons online aanbod te optimaliseren.