Produkt

  Produkt

  Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt aus!

  Optionen All-in

  Produkt­optionen All-In

  • All-In Flat nur 49,95€ monatlich
  • FESTNETZ FLAT* IN MEHR ALS 80 LÄNDER**
  • MOBILE FLAT* IN MEHR ALS 45 LÄNDER**
  • NATIONAL FESTNETZ UND MOBILE FLAT
  • FRITZBOX FÜR NÜR EINMALIG 1€
  • REELLER UNBEGRENZTER DOWNLOAD

  Zzgl. 50 € Aktivierungsgebühren, sowie 48€ Installation.

  * 1000 Minuten pro Monat ( Siehe Punkt 1.3 der AGB )
  ** Nicht jeder Provider in jedem Land.

  Optionen

  Optionen Internet

  Produkt­optionen Internet

  • Internet nur 39,95€ monatlich
  • INTERNETGESCHWINDIGKEIT BIS ZU 100MB/S
  • REELLER UNBEGRENZTER DOWNLOAD
  • FRITZBOX FÜR EINMALIG 1€

  Zzgl. 50 € Aktivierungsgebühren, sowie 48€ Installation.

  Optionen


  Optionen Mobile

  Produkt­optionen Mobile

  Mobile

  Produkt


  *UNBEGRENZT TELEFONIEREN & SMS

  Zusatz­abos  *UNBEGRENZT TELEFONIEREN & SMS
  Aktuelle Situation

  Aktuelle Situation

  Festnetz­nummer

  Die Installation sollte auf einer bestehenden Leitung durchgeführt werden  Kontaktangaben

  Kontakt­angaben

  Zusammenfassung

  Zusammen­fassung

  Summary


  Overeenkomst tussen Refinder SPRL, rue des Wallons 39, 4840 Welkenraedt, BE 0846.369.342, met Tchamba Telecom-filiaal, Aachener Strasse 150 A, 4701 Eupen-Kettenis.

  Verkoopvoorwaarden: De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die bij dit document zijn gevoegd, de specifieke voorwaarden gepubliceerd op onze website www.tchamba.be en de prijslijst die aan de klant wordt verstrekt bij ondertekening van dit bestelformulier, en dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en de bijzondere voorwaarden en de prijslijst zonder voorbehoud aanvaardt. De algemene en bijzondere voorwaarden alsmede de prijslijst vormen een wezenlijk onderdeel van de tot stand gekomen overeenkomst. 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van ondertekening van dit contract, heeft de klant het recht om kosteloos van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengt, tenzij het contract in het filiaal wordt gesloten. Elke contractuele bepaling waarbij de klant afstand doet van dit recht is nietig. Voor wat betreft de in acht te nemen termijn is het voldoende als de melding voor het verstrijken van deze termijn wordt verzonden.