fbpx

  Product

  Product

  Selecteer uw gewenste product!

  Opties All-in

  Product­Opties All-In

  • All-In Flat alleen 49,95€ maandelijks
  • FESTNETZ FLAT* IN MEER DAN 80 LANDEN**
  • MOBILE FLAT* IN MEER DAN 45 LANDEN**
  • NATIONAAL FESTNETZ EN MOBILE FLAT
  • FRITZBOX VOOR SLECHTS ÉÉN KEER 1€
  • ECHT ONBEPERKT DOWNLOADEN

  Plus 50 € activeringskosten, en 48€ installatiekosten.

  * 1000 minuten per maand ( Zie punt 1.3 van de AV ) ** Niet elke aanbieder in elk land.

  Opties

  Opties Internet

  Product­opties Internet

  • Internet slechts 39,95€ per maand
  • INTERNETSNELHEID TOT 100MB/S
  • ECHT ONBEPERKT DOWNLOADEN
  • FRITZBOX VOOR EENMALIG 1€

  Plus 50 € activeringskosten, en 48€ installatie.

  Opties

  Opties Mobile

  Product­opties Mobile

  Mobile

  Product

  *ONBEPERKT BELLEN & SMS'EN

  Zusatz­abos

  *ONBEPERKT BELLEN & SMS'EN

  Actueel situatie

  Actueel situatie

  Festnetz­nummer

  De installatie moet worden uitgevoerd op een bestaande lijn

  Contactgegevens

  Contact­details

  Samenvatting

  Zusammen­fassung

  Summary

  Overeenkomst tussen Refinder SPRL, rue des Wallons 39, 4840 Welkenraedt, BE 0846.369.342, met Tchamba Telecom-filiaal, Aachener Strasse 150 A, 4701 Eupen-Kettenis.

  Verkoopvoorwaarden: De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die bij dit document zijn gevoegd, de specifieke voorwaarden gepubliceerd op onze website www.tchamba.be en de prijslijst die aan de klant wordt verstrekt bij ondertekening van dit bestelformulier, en dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en de bijzondere voorwaarden en de prijslijst zonder voorbehoud aanvaardt. De algemene en bijzondere voorwaarden alsmede de prijslijst vormen een wezenlijk onderdeel van de tot stand gekomen overeenkomst. 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van ondertekening van dit contract, heeft de klant het recht om kosteloos van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengt, tenzij het contract in het filiaal wordt gesloten. Elke contractuele bepaling waarbij de klant afstand doet van dit recht is nietig. Voor wat betreft de in acht te nemen termijn is het voldoende als de melding voor het verstrijken van deze termijn wordt verzonden.